แรงงานไทยในมาเลเซียแห่กลับไทยน้อยลง หลังมาเลฯคลายล็อก ตั้งแต่ 10 มิ ย (มีคลิป)

แรงงานไทยในมาเลเซียแห่กลับไทยน้อยลง หลังมาเลฯคลายล็อก ตั้งแต่ 10 มิ ย

 

บรรยากาศด่านพรหมแดนไทยมาเลย์เซีย ด้านด่านพรหมแดนสุไหงโกลก อ.สไหงโกลก จ.นราธิวาส แรงงานไทยที่ทำงานประเทศมาเลเซียกลับมาน้อยลงเนื่องจากได้มีงานทำ ส่วนที่คนไทยกลับมายังประเทศไทยก็ไม่กลับไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย เพราะได้มีงานทำ จึงกว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติทั้งนี้ คนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเลเซียตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ต้องตรวจการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนออกเดินทาง และต้องกักตัวในที่พัก เป็นระยะเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงมาเลเซีย โดยจะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน MySejahtera ไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียติดตามอาการ อีกด้วย


หลังจากประเทศมาเลย์ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการสัญจรในระยะฟื้นฟู จากโรคโควิด 19 ตามที่รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการสัญจรในระยะฟื้นฟู(Recovery Control Movement Control Order – RMCO) โดยมีผลใช้บังคับระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 นั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวเพื่อพี่น้องคนไทยทราบโดยทั่วกัน 1. อนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามรัฐได้(interstate) ยกเว้นต้นทาง/ปลายทางที่เป็นพื้นที่ควบคุมตามมาตรการ Enhanced Movement Control Order (EMCO)

2. ยังไม่อนุญาตให้คนมาเลเซียเดินทางออกนอกประเทศและยังไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเดิน ทางเข้ามาเลเซีย ยกเว้นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR) / ผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภท Long Term Social VisitPass for Spouse of Malaysian Citizen (วีซ่าแต่งงาน) หรือผู้จดทะเบียนสมรสกับคนมาเลเซียภายใต้กฎหมายมาเลเซีย / ผู้มีวีซ่าภายใต้โครงการ Malaysia My Second Home (MM2H) / และนักการทูต 3. อนุญาตให้ร้านตัดผมเปิดให้บริการตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และอนุญาตให้ตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ตลาดนัด เปิดให้บริการตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยภาคธุรกิจเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย (SOP) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังไม่อนุญาตให้ร้านสปา/นวด และผับ/บาร์/สถานบันเทิงเปิดทำการ

4. อนุญาตให้ละหมาดแบบรวมกลุ่มในมัสยิด/สุเหร่าโดยไม่จำกัดจำนวนคน อย่างไรก็ดีประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม SOP และรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด โดยแต่ละรัฐอาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร สำหรับการประกอบศาสนกิจในศาสนาอื่น ๆ สามารถกระทำได้เช่นกัน โดยต้องปฏิบัติตามSOP และรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด 5. อนุญาตกิจกรรมกีฬาบางประเภท ได้แก่ การเดิน/วิ่งเพื่อออกกำลังกาย แบดมินตันกอล์ฟ โบว์ลิ่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นกีฬาที่มีการรวมกลุ่มหรือมีคนดูเป็นจำนวนมาก และไม่มีการสัมผัสตัวกัน(อาทิ ฟุตบอล ว่ายน้ำ และบาสเก็ตบอล) 6. อนุญาตให้บริษัท/หน่วยงานจัดการประชุม สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop) โดยต้องรักษาระยะห่างและปฏิบัติตาม SOP อย่างเคร่งครัด

ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Related posts