ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และโครงการการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณจังหวัดสงขลา หวังลดปริมาณขยะเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และโครงการการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณจังหวัดสงขลา หวังลดปริมาณขยะเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

วันนี้ (30 มิ.ย. 63) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามและรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำทุ่นดักขยะบริเวณคลองหรือปากแม่น้ำที่สำคัญใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา พร้อมอุปกรณ์ประกอบและดำเนินการติดตั้ง ณ จุดที่กำหนดจังหวัดละ 2 ชุด รวมจำนวน 10 ชุด  และจัดทำมาตรการการลดปริมาณขยะที่คาดว่าจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จำนวน 1 ชุด โดยในส่วนของจังหวัดสงขลาจะวางทุ่นดักขยะไว้ในบริเวณปากทะเลสาบสงขลา และแม่น้ำเทพา

ซึ่งการจัดทำหุ่นดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำที่สำคัญ จังหวัดละ 2 ชุด ความยาวของหุ่นดักขยะไม่น้อยกว่า 100 เมตร ทั้งหมดจำนวน 10 ชุด และคาดว่าสามารถจัดการขยะที่จะลงสู่ทะเลได้ไม่น้อยกว่า 10, 000 กิโลกรัมต่อเดือน (โดยเฉลี่ยปริมาณขยะที่ดักไว้ได้จำนวน 1,000 กิโลกรัม/ ทุ่น/เดือน) และจากการสำรวจตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2561 ถึง พฤษภาคม 2562 พบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นทั้งหมด 72 เคส แบ่งออกเป็นเต่าทะเล จำนวน 42 เคส โลมา 28 เคส และวาฬ จำนวน 2 เคส โดยมีการเกยตื้นจากขยะทะเลทั้งหมด 6 เคส

และในส่วนของโครงการการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำทุ่นดักขยะบริเวณปากแม่น้ำและคลองที่สำคัญในจังหวัดสงขลา พร้อมอุปกรณ์ประกอบและดำเนินการติดตั้ง ณ จุดที่กำหนด จำนวน 20 ชุด และจัดทำแนวทางมาตรการการลดปริมาณขยะที่คาดว่าไหลลงสู่ทะเลอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จำนวน 1 ชุด โดยความยาวของทุ่นดักขยะไม่น้อยกว่า 25 เมตร และจัดการขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลได้ไม่น้อยกว่า 6, 000 กิโลกรัมต่อเดือน

 

สำหรับพื้นที่ในการจัดตั้งทุ่นดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและคลองที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ได้แก่ คลองแดน คลองระโนด คลองตะเครียะ คลองปากรอ คลองปากบางภูมี คลองบางเหรียง คลองบางกล่ำ คลองอู่ตะเภา คลองจะนะ และคลองนาทวี

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 มิ.ย. 63

Related posts