ครบรอบ 44 ปี โรงพยาบาลลานนา อยากเห็นชาวเชียงใหม่ ปลอดภัย..ไร้โควิด-19

ครบรอบ 44 ปี โรงพยาบาลลานนา อยากเห็นชาวเชียงใหม่ ปลอดภัย..ไร้โควิด-19

 

สาส์นจาก นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เนื่องในวาระโอกาสแห่งการครบรอบ 44 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลลานนา และก้าวสู่ปีที่ 45 ปี ของการดูแลสุขภาพชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง
ปี พ.ศ.2563 นี้ ถือเป็นปีที่ทุกประเทศทั่วโลก ต้องเผชิญกับวิกฤตของมนุษยชาติ ในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนเป็นหลักล้าน และผู้เสียชีวิตจากไวรัสนี้ถึงหลักแสนคนแล้วทั่วโลกขณะนี้ … แม้ประเทศไทย จะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น ในการจัดการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 นี้ได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เราจะต้องไม่ยอมลดการ์ดป้องกัน และยังคงต้องควบคุมมาตรการป้องกัน การระบาดของโรค อย่างใกล้ชิดนะครับ

และในปีนี้ วันที่ 1 กรกฎาคม.. เวียนมาถึงอีกครั้ง วันครบรอบ 44 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลลานนาของเรานี้ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ และเก่าแก่แห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลของครอบครัว ที่ชาวเชียงใหม่ไว้วางใจมานานรุ่นต่อรุ่น โรงพยาบาลลานนา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทุกท่าน ร่วมรณรงค์ มาตรการป้องกัน ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับชาวเชียงใหม่ พวกเราเป็นแพทย์และพยาบาล เป็นบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นที่พึ่งของประชาชน ในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆ รวมถึงโรคโควิด-19 นี้ด้วย โรงพยาบาลลานนา จึงได้เข้าร่วมโครงการสปสช. ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับคนไทยทุกคนที่มีความเสี่ยง ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ ตามเกณฑ์ของสาธารณสุข ท่านสามารถมาตรวจได้ที่โรงพยาบาลลานนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนปลดล็อกประเทศไทย ทำให้การเข้าถึงบริการในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของประชาชนชาวเชียงใหม่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น ช่วยลดความแออัด และแบ่งเบาภาระงานมาจากโรงพยาบาลของรัฐ

สำหรับการคัดกรองโรคโควิด-19 แบบ Real-Time RT-PCR ในโรงพยาบาลลานนานี้ ห้องปฏิบัติการของเรา ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.เชียงใหม่ ให้สามารถทำแล็บตรวจโควิด-19 ได้เองแล้ว ไม่ต้องส่งต่อไปตรวจที่อื่น การตรวจแล็บ โควิด-19 นี้ เป็นกระบวนการทำแล็บแบบพิเศษ จึงจำเป็นจะต้องทำในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงเท่านั้น ใช้เจ้าหน้าที่เทคนิคเชี่ยนที่มีความชำนาญเฉพาะทาง จะต้องแยกออกมาทำในห้องปฏิบัติการแบบแยกโดยเฉพาะ ที่เรียกว่า ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ (Biomolecular Laboratory) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุล ตรวจเชิงลึกถึงระดับ DNA โดยจะสามารถตรวจได้จากสารพันธุกรรม DNA ของผู้ป่วย ได้ผลแม่นยำ ภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น หากตรวจพบผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ โควิด-19 ทางโรงพยาบาลจะส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป

โรงพยาบาลลานนาของเรา ยังมีการพัฒนาการ บริการ และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับแผนการในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะมีโรงพยาบาลแห่งใหม่ ชื่อ โรงพยาบาลลานนา 3 ที่กำลังก่อสร้างในซอยสุขเกษม พร้อมเปิดให้บริการ ประมาณกลางปี 2564 โดยจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทันสมัย ขนาด 270 เตียง ประกอบไปด้วย 4 อาคารบริการ สามารถรับผู้ป่วยได้มากขึ้นทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และพร้อมที่จะรับผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคมทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เพิ่มได้อีกจำนวนมาก

ท้ายนี้กระผม นพ.ดุสิต ศรีสกุล ในนามผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา ขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของท่าน ให้เราเป็นโรงพยาบาลของครอบครัว ดูแลสุขภาพให้ทุกคนในบ้านตลอดไป


********************

Related posts