คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าพบ พลตำรวจโท เชษฐา โกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าพบ พลตำรวจโท เชษฐา โกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งคุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและคณะกรรมการ ให้เป็นที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว วันนี้ มอบบัตรประประจำตัวและเสื้อคลุมสูทประจำตัวให้กับที่ปรึกษาฯคุณศศิวัณย์ ณ.ห้องประชุมกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts