แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรก มั่นใจทุกฝ่ายพร้อมดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด (มีคลิป)

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรก มั่นใจทุกฝ่ายพร้อมดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

 

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 เาลา 10.00 น. พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนศรีวารินทร์ ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียน สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน หลังรัฐบาลให้มีการเปิดภาคเรียน 1ประจำปี 2563 เป็นวันแรกทั่วประเทศวันนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แบบ New Normal ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีตรวจเยี่ยมภายในห้องเรียน พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน พร้อมเน้นยำ้ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้เน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอด เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความพร้อมและมีการปรับเปลี่ยนการปฎิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีนายมะพอลี ปะดอ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวารินทร์,รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, ส่วนราชการ ตลอดจนคณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ


พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ภาพรวมของการเปิดภาคเรียนในวันนี้ถือว่าดี ทุกคนพร้อมใจกันปฎิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยของทุกคน ซึ่ง หัวใจสำคัญต้องบูรณาการร่วมกัน ทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ต้องเป็นหัวใจหลักในการดูแลพื้นที่ ทุกคนต้องปรับตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และทุกอย่าง คือ New Normal โดยเฉพาะภาคประชาชนคือหัวใจเพราะทุกคนต้องมีส่วนร่วม ในการดูแลพื้นที่ ซึ่งด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็มีความพร้อมในการที่จะดูแล หลังจากที่มีการประกาศปลดล็อคเฟส5ประชาชนทั้งประเทศ เฝ้ามองเราอยู่ ซึ่งปัญหาจะมาจากที่นี่ พวกเราทุกส่วนทุกฝ่ายต้องพยายามชี้แจงแม้แต่การเปิดโรงเรียน เราพยายามดูทุกจังหวัดเราปรับตามนโยบายของสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดรอบ 2 ให้ได้ สิ่งที่ทุกคนต้องช่วยคือ คือ ใส่หน้ากากอนามัย ระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และต้องทำให้เป็นกิจจะลักษณะ


สำหรับโรงเรียนศรีวารินทร์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 3 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ โรงเรียนศรีวารินทร์เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มตามความต้องการของชุมชน ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด 342 คน นักเรียนชาย 135 คน และนักเรียนหญิง 208 คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 39 คน โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนและมีความยากลำบากในการเดินทาง ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยจัดบริการหอพักนอนและบริการอาหารครบทั้ง 3 มื้อ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 153 คน โดยมีนักเรียนชายเข้าร่วมโครงการ 74 คน และนักเรียนหญิง 79 คน นอกจากนี้ทางโรงเรียน ศรีวารินทร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุวัฒนธรรมอีกด้วย

นางสาวแมะอานิง สะอะ ผู้สื่อข่าวนราธิวาส

Related posts