ม.แม่โจ้ รับมอบอุปกรณ์ป้องกัน-กำจัดเชื้อไวรัส จากเอกชน ร่วม สู้ภัย Covid -19 พร้อมเดินหน้านโยบาย Green University

ม.แม่โจ้ รับมอบอุปกรณ์ป้องกัน-กำจัดเชื้อไวรัส จากเอกชน ร่วม สู้ภัย Covid -19 พร้อมเดินหน้านโยบาย Green University

 

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ “กลุ่มช่วยกัน” และตัวแทนจาก บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด ที่ให้การอนุเคราะห์มอบเครื่องกรองอากาศ จำนวน 30 เครื่อง และ หน้ากาก Positive Pressure จำนวน 10 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อไวรัส

เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid- 19 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดภายใต้อากาศที่บริสุทธิ์ อีกด้วย ซึ่งได้มีพิธีรับมอบโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย


……….
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ /รายงาน

Related posts