รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 รองหัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 3 เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดประชุมชลธารา โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (มีคลิป)

รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 รองหัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 3 เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดประชุมชลธารา โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

ณ.วัดประชุมชลธารา ม.6 บ.ควน ต.อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พันเอก พสุธาร สมิตานนท์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 รองหัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 3 เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานพัฒนาวัดภายใต้โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันปัดกวาดขยะ ถ่างหญ้า

พัฒนารอบบริเวณวัดเพื่อเป็นการรวมกันพัฒนายกระดับจิตใจให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนแสดงให้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปฏิบัติจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีสถานที่สำคัญทางศาสนาเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติประจำปี 2563 ในวันที่ 3และ4 กรกฏาคมนี้อีกด้วย


/////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts