ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ตรวจสถานประกอบการ อาบ อบ นวด ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ตรวจสถานประกอบการ อาบ อบ นวด ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

 

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2563 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ รองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.นฤบาล จิตทยานันท์ ผกก.สภ.แม่ปิง, พ.ต.ท.เจน โสภา รองผกก.ป.สภ.แม่ปิง, นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ,เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันตรวจสถานบริการอาบอบนวด ซายูริ คอมเพล็กซ์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ตามมาตรการผ่อนปรนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะที่ 5 ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยได้มีการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการดังนี้


1.ผู้มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกค้าก่อนใช้บริการ
3.ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing
4.มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนใช้บริการ
พร้อมทั้งยังมีการเก็บข้อมูลของผู้มาใช้บริการและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการโหลดแอปพลิเคชั่น”ไทยชนะ”ตามนโยบายของภาครัฐในการตรวจตราความหนาแน่นของประชากร เหตุการณ์ปกติ ลูกค้าจำนวนมาก


//////////////////

Related posts