ศรีสะเกษ แขวงทางหลวงชนบท-ขนส่งคุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุช่วงหยุดยาวเข้าพรรษา ขอความร่วมมือรถบรรทุกงดขนส่งสินค้าและงดใช้รถเปล่า

ศรีสะเกษ แขวงทางหลวงชนบท-ขนส่งคุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุช่วงหยุดยาวเข้าพรรษา ขอความร่วมมือรถบรรทุกงดขนส่งสินค้าและงดใช้รถเปล่า

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ก.ม.ที่ 240 หน้าวัดบ้านสร้างเรือ ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการ ตั้งจุดตรวจการ เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดของรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และพ.ร.บ.รถยนต์ พร้อมทั้งตรวจวัดค่าควันดำของรถ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกและนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยตั้งจุดตรวจทำการตรวจสอบรถทั้งหมด จำนวน 71 คัน มีผลการดำเนินการ ดังนี้ ตรวจสอบรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน 32 คัน ตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ 39 คัน ไม่พบการกระทำความผิด ตรวจวัดค่าควันดำรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก จำนวน 32 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 14 คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 18 คัน

ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผลการดำเนินการสะสม (18 มกราคม 2563 – 3 กรกฎาคม 2563) มียอดตรวจควันดำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,141 คัน แยกเป็น รถบรรทุก จำนวน 2,063 คัน # แจ้งเตือน 34 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 16 คัน รถโดยสารประจำทาง จำนวน 46 คัน # แจ้งเตือน 1 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 32 คัน # แจ้งเตือน จำนวน 2 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 1 คัน รวมยอดแจ้งเตือน จำนวน 37 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 17 คัน

ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ยังกล่าวด้วยว่า ซึ่งในห้วงเวลาหยุดยาวดังกล่าวนี้ ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ หลีกเลี่ยง การขนส่งสินค้าและการวิ่งรถเปล่า ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 3 – 8 กรกฎาคม 2563 พร้อมกำชับห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถคันอื่นชนท้าย

ทางด้าน นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ มัญจกาเวท ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ได้นำบุคลากรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยประจำปีงบประมาณ 2563 และเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา โดยได้มีการจัดเตรียมยานพาหนะ ป้ายเตือนเส้นทางน้ำท่วม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้พร้อมแล้ว

เพื่อที่จะให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและให้การช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรไปมาในห้วงวันหยุดเข้าพรรษา รวมทั้งได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตราสายทางถนน ในความรับผิดชอบ ช่วงวันหยุดยาว 4 วัน ( 4-7 กค.63) พร้อมเน้นย้ำ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หากเกิดอุทกภัยและอุบัติเหตุในพื้นที่ ซึ่งหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ได้ที่โทร. 045 – 611565 ///////

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

Related posts