ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจเชิญชวนชาวพุทธร่วมทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมในห้วงสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้

ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจเชิญชวนชาวพุทธร่วมทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมในห้วงสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้

 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นที่ตั้งสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยและชาวกัมพูชาได้ชื่อว่า เทวดาเล่นเดิน หรือเทวดาเดินดิน นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาพร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมีพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒิ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ)

และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวบ้านไพรพัฒนาและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้มาร่วมกันทำบุญในห้วงพิธีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปีนี้ มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีถวายเทียนพรรษาพร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีบรรพชาอุปสมทบหมู่เข้าพรรษา ณ อุโบสถวัดไพรพัฒนา โดยมี พันเอกจิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายบุญชู บุดดาห์ อดีตวัฒนธรรม อ.ภูสิงห์ นายบุญมี เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน คณะอาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา มาร่วมพิธีจำนวนมาก

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า หลวงปู่สรวงมีลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จึงมีบรรดาลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปพากันมากราบไหว้และทำบุญที่วัดไพรพัฒนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์หลวงปู่สรวงจะพากันมากราบไหว้หลวงปู่สรวงซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของตนเอง และพากันขอพรจากหลวงปู่สรวง ส่วนมากแล้วมักจะได้รับพรตามที่ขอเอาไว้ทุกคน อาตมาภาพจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรมที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หรือที่วัดใกล้บ้านในห้วงสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะเดียวกันที่มณฑปหลวงปู่สรวง ภายในวัดไพรพัฒนา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโลงแก้วที่มีสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวงบรรจุอยู่ ปรากฏว่าได้มีบรรดาพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศพากันหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้และลอดใต้สรีระสังขารของหลวงปู่สรวง ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อขอให้อำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สรวงให้ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีงามให้พ้นไปจากตนเองและครอบครัวอีกด้วย/////////

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

Related posts