ร่วมต้อนรับนางสาวมัสกะห์ เจะแม็งผ.อ.รร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์(1)

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณคนใหม่ ผู้บริหารอบจ. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ ร่วมส่งและรับกันคับคั่ง

 

วันนี้ (3 ก.ค.63) ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ได้จัดให้มีพิธีต้อนรับนางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์คนใหม่ โดยก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านตะบิงตีงี โรงเรียนในสังกัดอบจ.ปัตตานี มีคณะผู้บริหารอบจ.ปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลการ ผู้นำศาสนาและคณะร่วมเดินทางมาส่งและถึงที่หมายโดยพร้อมเพรียงกัน

ฝ่ายต้อนรับนำทีมโดยนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้บริการองค์การท้องถิ่น นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ครู บุคลากร และผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับ

การต้อนรับมีการปฏิบัติตามกรอบปกติวิถีใหม่ (New normal) การตรวจอุณหภูมิร่างกาย การเว้นระยะห่าง การใช้หน้ากากปิดปากและจมูก พร้อมลงชื่อผู้มอบของขวัญเพื่อการบริหารจัดการตามลำดับต่อไป

เริ่มต้นตั้งแต่พิธีการต้อนรับโดยนางสาวเพ็ญเพชร ทองเกียรติ์ ครูกลุ่มสาระภาษาไทยขับเสภาต้อนรับผู้อำนวยการว่า

คือผ.อ. คนดี สตรีแกร่ง ผู้นำแสง สว่าง ทางสดใส
อุดมการณ์ ศิษย์ครู สู่ก้าวไกล คือสายใย ประสานคุณ อบอุ่นทวี

เป็นกัลป์ ยาณมิตร สนิทสนม มาสั่งสม จิตวิญญาณ สานศักดิ์ศรี
คือฟ้าใหม่ ภารกิจ นิมิตดี เสริมหน้าที่ ยกระดับ กระชับงาน

พร้อมมุ่งมั่น ตั้งใจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายชัด รับผิดชอบ กอปรสมาน
ปลูกลำดวน พงไพร ให้เบ่งบาน สร้างตำนาน คนดี ศรีบ้านเมือง

นายเกษม ลิมะพันธุ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่และทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ตนเองและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา ขอเป็นกำลังใจในการทำงาน ขอให้ผู้อำนวยการคนใหม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าของสถานศึกษา อันเป็นประโยชน์กับนักเรียนและโรงเรียนต่อไปในอนาคต

นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลามี 2 โรงเรียนคือร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ จัดการสอนโปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตรและโปรแกรมศิลปะดนตรี และร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ โปรแกรมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ทั้งสองโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เรียนวิชาสามัญเหมือนกันโดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ “ขอต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ที่จะมาบริหารโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ด้วยความยินดียิ่งครับ”

นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับนางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาก้าวต่อไป เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาต่อไปในอนาคต

นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการ ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์คนใหม่ กล่าวถึงความรู้สึกยินดีและดีใจมากที่ได้มาอยู่โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลาแห่งนี้ มีความตั้งใจที่จะมาบริหารมาช่วยพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาแห่งนี้ โดยตัวเองก็ชื่นชอบกีฬาอยู่ด้วย เคยเป็นนักกีฬาเก่าเซปัก – ตะกร้อ

“ยินดีเป็นอย่างยิ่งดิฉันพร้อมที่จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ขอขอบคุณทุกท่านที่มาส่งและมารับในวันนี้ ขอให้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลาแห่งนี้ เราต้องอยู่กับปัจจุบัน เราจะทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุด”

Photo : Report : Kasem Limaphan
ประธานกรรมการสถานศึกษาร.ร.เกาะแต้วฯ
WWW.Facebook.com/เกษม ลิมะพันธุ์

Related posts