พิธีเปิดป้ายเพื่อประกาศถนนสะอาดจังหวัดแรกของประเทศไทย

@ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

 

 

15 ก.ย.63 เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จว.น่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายเพื่อประกาศถนนสะอาดจังหวัดแรกของประเทศไทย ‘‘
น่านถนนสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรก ของประเทศไทย ’’ ณ ข่วงเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

Related posts