พิษณุโลก พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” บ้านไผ่ขอดอน

พิษณุโลก พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” บ้านไผ่ขอดอน

 

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ ด้วย “โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” ณ แปลงผู้นำต้นแบบการพัฒนา นายสมาน นวนเกิด บ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง
การจัดกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” ในวันนี้มีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้
1. สาธิตอาชีพทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ
2. ปลูกผักสวนครัว/ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
3. พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ (ขุดคลองไส้ไก่ ขุดลอก หนอง คู คลอง)
4. ปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ
5. ทำรั้ว


โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวาพันธุ์ ประธารมูลนิธิพัฒนา 4 แยกอินโดจีน พร้อมด้วย นางปราณี บำรุงพงษ์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชุมชนพิษณุโลก ว่าที่ ร.ต. สุนิมิต ชุ่มพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางลัดดา สุมาวงศ์ พัฒนาการอำเภอ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ นายประเชิญ สุขเกษม นายก อบต.ไผ่ขอดอน นายสมาน นวนเกิด กำนันตำบลไผ่ขอดอน ทีมเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดพิษณุโลก และประชาชนเครือข่ายในพื้นที่ตัวอย่างของผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts