จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม Big cleaning Day ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม Big cleaning Day ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

วันนี้ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning Day ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถนน สถานที่ราชการ เพื่อต้อนรับผู้เข้ามารับบริการหน่วยราชการ น่าใช้บริการ เกิดความยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ และ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ซึ่งหลังจากทำพิธีเปิดแล้ว นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมทาสีขอบฟุตบาท บริเวณหน้าเสาธงชาติ หลังจากนั้นได้เดินตรวจความเรียบร้อยในการทำความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกไปนอกรั้วทำให้ดูไม่เรียบร้อย และจุดที่มีน้ำขังพื้นผิวถนนหน้าป้ายศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก


สำหรับกิจกรรม Big cleaning Day ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ ในเวลา 15.30 น. ตลอดปี 2564 ต่อไป ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts