ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz-Club Thailand ผ่านระบบ Web Conference

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz-Club Thailand ผ่านระบบ Web Conference

 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางคนึง เนื่องสนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และนายกานต์ ยืนยงศิริกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz-Club-จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz-Club Thailand ผ่านระบบ Web Conference เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนิน ไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Related posts