ไอ้ไข่วัดเจดีย์ บุกถิ่นเหนือช่วยวัด

ไอ้ไข่ช่วยวัด ศิษย์หลวงปู่ทวด วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัด พิธีบวงสรวงไอ้ไข่และร่วมพิธีสะเดาะนพเคราะห์ สืบชะตาหลวง และร่วมถวายผ้ากฐินประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เชิญศรัทธาสาธุชน ร่วมงานรับผ้ายันต์ ยันต์ท้าวเวสสุวัณ มาอยู่วัดวันแรก ก็มีคนถูกหวยเลขท้าย 3 ตัว เชื่อมาช่วยบูรณะวัด

 


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 11.39 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายุคปัจจุบันนี้กระแส “ไอ้ไข่ วัดเดจีดย์”ฟรีเวอร์ เนื่องจากประชาชนทั่วไปมีความศรัทธาในพุทธศาสนา และมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ ต่างมีควาเชื่อศรัทธาในตัวไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ศิษย์วัดเจดีย์ มีการนำรูปั้นมาหล่อ มีพิธีบวงสรวง ขอโชคลาภ ส่วนใหญ่จะประสบควาสำเร็จ จำนวนมาก ซึ่งในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปที่วัดรัตนปัญญารังสิต (สันต้นดู่) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ก็จะมีพิธีบวงสรวงไอ้ไข่ การทำบุญแห่องค์กฐินพิธีสะเดาะเคราะห์-สืบชะตา และถวายผ้ากฐิน แบบประเพณีล้านนา โดย พ.ต.ท.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ได้นำไอ่ใข่มาน้อมถวาย และตั้งประดิษฐาน ณ วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่) เพื่อจะได้รวบรวมปัจจัยในการก่อสร้าง โรงครัว-หอฉัน ถวายวัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่) จึงขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในวันดังกล่าว
พระครูธรรมธรศุภณัฐ มหาปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดรัตนปัญญารังสิตย์(สันต้นดู่) เจริญพรว่า วัดรัตนปัญญารังสิตย์ ตั้งอยู่บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อหาที่ 3 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา วัดมีอาคาร เสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ทรงล้านนา มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น ทรงล้านนา วิหาร ศาลาบำเพ็ญกุศล หอฉันโรงครัว ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา และพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ ศิลปะล้านนา 2 องค์


วัดรัตนปัญญารังสิตย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2329 โดยมีพระครูบากัณฑ์ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้น เดิมชื่อวัดไชยสถาน ต่อมาพระครูรัตนปัญญาญาณมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้บูรณะวัด และได้พัฒนากิจการคณะสงฆ์ตลอดจนหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้า ทางคณะสงฆ์และคณะศรัทธาประชาชนจึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อวัดตามที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อเป็นอนุสรณ์คุณงามความดีของท่าน และชาวบ้านเรียกกันว่า วัดสันต้นดู่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2334 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระครูบากัณฑ์ รูปที่ 2 พระครูรัตนปัญญาญาณ รูปที่ 3 พระอธิการบุญทา รูปที่ 4 พรพะอธิการอุ่นเรือน สุภา รูปที่ 5 พระอธิการดวงดี รูปที่ 6 พพระอธิการจันทร์แก้ว วิวิตฺโต พ.ศ. 2489 – 2502 รูปที่ 7 พระอธิการสกล พ.ศ. 2503 – 2507 รูปที่ 8 พระอธิการอุ่นเรือง อทิฏฺฐาโน พ.ศ. 2508 – 2520 รูปที่ 9 พระอธิการประสิทธิ์ ปุญฺญธมฺโม ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 แบะในปัจจุบันมีพระครูธรรมธรศุภณัฐ มหาปญฺโญ เจ้าอาวาส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ซึ่งทางวัดรัตนปัญญารังสิตย์(สันต้นดู่) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่ประชนในพื้นที่มีความศรัทธากราบไหว้ การจัดกิจกรรมทางพุทธธศาสนา มีโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในวัด และจะได้มีการทำพิธีบวงสรวงไอ้ไข่ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ทางวัดจะมอบผายันต์ ท้าวเวสสุวัณ ให้กับผู้าร่วมพิธีในครั้งนี้.


พ.ต.ท.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ เปิดเผยว่า สำหรับไอ้ไข่ หรือตาไข่ วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ สร้างขึ้น เมือปี พ.ศ.2546 ที่วัดเจดีย์ หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์บูชาขนาด 12 นิ้ว เนื้อทองเหลืองจารเต็ม และเนื้อทองเหลืองรมดำจารเต็มองค์ พิเศษ ปลุกเสกอีกรอบที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานี ผูกผ้าสีจากวัด เป็นเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย ซึ่งตนเองได้นำมามอบถวายให้กับทางวัดวัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่)เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 พอมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ก็โชคดีถูกล็อตเตอรี่ เลขท้าย 3 ตัว ซึ่งเชื่อว่ามาจากไอ่ไข่ หรือ ตาไข่ให้โชค จึงถูกหวย ไอ้ไข่ จึงเป็นที่รักชองชาวบ้าน ใครมีเรื่องเดือดร้อน วัว ควาย หมู ข้าวของสูญหาย ก็มาจุดธูปบนบานขอให้ช่วยกันหา ซึ่งก็มักจะประสพผลเสมอมา

*************************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts