!!! นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

!!! นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา13.00น. !!! นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 โดยนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (บีเจซี) จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ไปถวาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พล.ต.ท.อภิชาต ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท และประชาชน ต่างพร้อมใจเข้าร่วมในพิธี ฯ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา นับเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและ นำเงินที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานไปซ่อมแซม บูรณะศาสนาสถาน และเพื่อการศึกษาต่อไป

Related posts