!!! พานิชย์จังหวัดสุโขทัย ตรวจสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจฯ…

!!! พานิชย์จังหวัดสุโขทัย ตรวจสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจฯ…

 

วันนี้ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา10.00 น.  นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พบว่าห้างสรรพสินค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจ และอาหารปรุงสำเร็จอย่างครบถ้วน ชัดเจน โดยภาวะราคาจำหน่ายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับสถานการณ์การบริโภคอาหารเจในพื้นที่ พบว่า ประชาชนเริ่มทยอยมาจับจ่ายซื้อหาอาหารเจเพื่อบริโภคในช่วงเทศกาลดังกล่าว

 

Related posts