กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการ และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฯ กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related posts