ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานฯ พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และประชาชน

ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานฯ พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และประชาชน

 


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานฯ พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 / ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 / รองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 / ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้บังคับการกองบิน 41 / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ /นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ / หัวหน้าส่วนราชการ / เพื่อนข้าราชการตำรวจ / เจ้าหน้าที่ทหาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง / และ อาสาสมัคร เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก


พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า ตนเองรู้สึกยินดีที่ ได้เห็นองค์กรภาครัฐ / และเอกชนที่เกี่ยวข้อง / ได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาวเชียงใหม่ / ในห้วงเทศกาลลอยกระทงครั้งนี้ / ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง / เพราะนอกจากจะเป็นการ บูรณาการร่วมมือกัน / ระดมกวาดล้างอาชญากรรม / ยาเสพติด อบายมุขในพื้นที่ / ความผิดอันเกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง / พลุ ประทัด / และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน / ของประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้ว / ยังเป็นการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม / สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว / ที่ เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่


งานวันลอยกระทงหรือวิถีทางล้านนาเรียกว่า “ประเพณียี่เป็ง” / ถือเป็นวันสำคัญ อีกวันหนึ่งตามประเพณีของไทย / จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก / ออกมาลอยกระทง / ลอยประทีปโคมไฟ / ตามแม่น้ำ ลำคลอง / หรือสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก / ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร / ปัญหาอาชญากรรม / รวมทั้งปัญหาเดือดร้อนรำคาญ / อันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และ โคมลอย / ตลอดรวมถึงอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพ / แอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว / ในสถานที่จัดงานต่างๆ ด้วย


ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ / การรักษาความสงบเรียบร้อย / ความปลอดภัย / และอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร / ให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563 / เป็นไปด้วยความเรียบร้อย / มีประสิทธิภาพ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ / จึงได้บูรณาการสนธิกำลังทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง / ประกอบด้วย / ทหาร / ตำรวจ / ฝ่ายปกครอง / และอาสาสมัคร / จำนวนทั้งสิ้น 785 นาย / เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม / ยาเสพติด / อบายมุข / และความผิดอันเกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด / ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ / เรื่องการปล่อยโคมไฟ โคมลอย / การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ของประชาชน / และนักท่องเที่ยว ดังกล่าว.


******************************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts