🏷ตรวจเลือกทหาร 64 พื้นที่โคกโพธิ์ ปัตตานี แม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ เกิดความภูมิใจ “เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด”🏷

🏷ตรวจเลือกทหาร 64 พื้นที่โคกโพธิ์ ปัตตานี แม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ เกิดความภูมิใจ “เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด”🏷

 

》วันนี้ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ สนามตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่น้อง ๆ ชายไทยและครอบครัว พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ และเน้นย้ำนโยบายแก่ประธานคณะกรรมการตรวจเลือก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ความถูกต้องเป็นธรรมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในหน่วยคัดเลือกพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชั้นในสถานที่คัดเลือกทหาร ที่มีการร่วมกำลังทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจ รักษาความปลอดภัย ตลอดการคัดเลือกทหาร โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการทยอยมาอย่างต่อเนื่อง

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “วันนี้มาให้กำลังใจน้อง ๆ ชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์ และมาแสดงตนตรวจเลือกในปีนี้ ขอบคุณน้อง ๆ ลูกผู้ชายทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ เข้ามาทำหน้าที่เป็นลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ เชื่อว่าทุกคนมีความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เป็นพลเมืองที่ทำตามกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง ยินดีอย่างมากที่เห็นความตั้งใจของน้อง ๆ หลายคนที่สมัครใจเข้ารับใช้ชาติ ถึงแม้น้อง ๆ บางคนจะยังไม่พร้อม ด้วยสภาพร่างกายหรือจิตใจ แต่ก็ให้คิดว่าทุกคนล้วนสามารถทำประโยชน์ และรับใช้ชาติตามวิถีทางของแต่ละคนได้เช่นกัน ก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการหน่วยตรวจเลือก ต้องปฏิบัติทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส หากมีการโต้แย้งต้องตรวจสอบได้ ให้ทุกคนที่มามีความประทับใจกลับไปในกระบวนการที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เชื่อมั่นในมาตรการ ระบบการฝึกว่ากองทัพจะดูแลบุตรหลานของท่านเมื่อเข้ามาในรั้วทหารอย่างอบอุ่นเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด” นอกจากนั้นแล้วแม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงเน้นย้ำ ให้ประธานกรรมการตรวจเลือกและเจ้าหน้าที่ทุกส่วน คำนึงถึงข้อกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด■■■

Related posts