ผู้ว่าราชการสุโขทัย นำทุกภาคส่วนตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ผู้ว่าราชการสุโขทัย นำทุกภาคส่วนตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 


วันนี้ (2 เม.ย. 2564) เวลา 06.20 น. ที่วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นำทุกภาคส่วนตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และวันอนุรักษษ์มรดกไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา รวมทั้งทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของศิลปวัฒนธรรม ช่วยกันดูแลทำนุบำรุงรักษาให้อยู่คู่กับท้องถิ่นและอนุชนรุ่นหลังต่อไป

Related posts