พิษณุโลก ฉีดยาแรงยกระดับมาตรการรอบใหม่ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้(11 เมษายน 2564) หลังพบยอดผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันล่าสุดรวม 19 ราย พร้อมสั่งปิดสถานบริการบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สั่งกักตัวทันที 14 วัน หรือเท่าที่มาจากทุกจังหวัด

พิษณุโลก ฉีดยาแรงยกระดับมาตรการรอบใหม่ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้(11 เมษายน 2564) หลังพบยอดผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันล่าสุดรวม 19 ราย พร้อมสั่งปิดสถานบริการบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สั่งกักตัวทันที 14 วัน หรือเท่าที่มาจากทุกจังหวัด

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ภายหลัง เข้าร่วมประชุมรับฟังการสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ที่ ชั้น 5 ห้องประชุม บุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

โดยระบุว่าจากข้อมูลการนำเสนอของนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและทีมวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า ขณะนี้ มีพาหะนำโรคแพร่กระจายทั่วไปทั้งจากแหล่งสถานบันเทิง และ ผู้ใกล้ชิด ประชาชนที่เคลื่อนย้ายเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงทำให้มีการสัมผัสและติดเชื้อได้ง่าย รวดเร็ว และเพิ่มจำนวนมากขึ้น จากเดิม จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 6 ราย ขยับสูงขึ้น เป็น 19 ราย ในวันนี้(10 เมษายน 2564) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จึงมีมติเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ลดการรวมคนมาแพร่เชื้อติดต่อกัน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ดังนี้

1. # สถานที่ 6 ร #
-ปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันพรุ่งนี้( 11 เมษายน 2564) โดยสถานบริการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับการเยียวยาเงินจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด

-ร้านอาหารทั่วไป นั่งทานได้ ห้ามดื่มและจำหน่ายสุรา ปิดบริการ เวลา 21.00 น. โดยทางร้านต้องเข้มข้นมาตรการ D-M-H-T-T

-ร้านอาหารประเภท บุพเฟ่ หมูกระทะ ชาบู เข้มข้นมาตรการ D-M-H-T-T จำหน่ายเฉพาะซื้อกลับไปรับทานที่บ้าน และปิดบริการเวลา 21.00 น.

– โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน รวมสถาบันกวดวิชา งดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ให้ใช้การเรียนการสอนรูปแบบอื่น เช่น ออนไลน์ summer ตั้งแต่ 16 – 30 เมษายน 2564

– โรงแรม โดยกำหนดให้ผู้เข้าพักแสกนคิวอาร์โคช Save Phitsanulok และต้องแสดงหลักฐานการเข้าระบบทุกราย โรงงาน โดยต้องเข้มข้น มาตรการ D-M-H-T-T

– เรือนจำทุกแห่ง งดเยี่ยมญาติ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564

– โรงพยาบาล งดเยี่ยมผู้ป่วย ให้ตรวจ swab ทุกคนที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด และเสี่ยงสูง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านพัก เพื่อตรวจจับพาหะและกักตัว 14 วัน

– โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 และบุคคลากร สาธารณสุขป้องกันตนเองตามมาตรฐานขั้นสูง
สถานการณ์รุนแรง

– เตรียมความพร้อม หอผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยายาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ เปิดโรงพยาบาลสนามบึงแก่นใหญ่ ( โรงพยาบาลพุทธชินราชแห่งที่ 2) และ Hospitel (โรงแรมสำหรับจัดเป็นสถานพยาบาลฉุกเฉิน) รองรับทั้งผู้ป่วยหนัก เปราะบาง และ ระยะพักฟื้น

😷 ทั้งนี้ ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ต้องปฏิบัติงานในทุกด้านอย่างเข้มแข็ง เข้มข้น เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคในระลอกนี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ กำกับ ติดตาม วางแผนแก้ปัญหารายวัน
ที่จะมีการแพร่กระจายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นานอย่างน้อย 2 เดือน

2.# มาตรการทางสังคม #

1. ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไปแต่หากต่ำกว่า 30 คน ให้เข้มข้นมาตรการ D-M-H-T-T
– งานบวช งานแต่งงาน งานศพ ต้องไม่เกิน 30 คน ห้ามผู้มาจากต่างจังหวัดร่วมงาน
ให้เฉพาะญาติพี่น้องในพื้นที่ร่วมงานเท่านั้น

-การทำพิธีในอุโบสถให้เข้าร่วมได้เฉพาะญาติสายตรงเช่นบิดา มารดา และญาติสนิทอื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมพระและผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 10 คน

-กิจกรรมให้ทำแบบกระชับ และห้ามมีการแห่ หรือดื่มสุรา หรือมีวงดนตรี

2. งดกิจกรรมร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือผู้อาวุโส ที่จัดรวมคนหมู่มาก แนะนำให้จัดภายในครอบครัวเป็นกลุ่มเล็กๆ

3. บ่อตกปลา ตกกุ้ง ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ปิดเวลา 21.00 น.
– ปิดร้านเกมส์ ฟิตเนส ร้านนวด สปา สนุกเกอร์ สถานท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่โครงการชลทานซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บึงรับน้ำ หรือแหล่งกักเก็บน้ำที่จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน
– ห้างสรรพสินค้าให้เปิดบริการได้ไม่เกิน เวลา 21.00 น.
– ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น.

4.ตั้งด่านสกัดโควิด 4 มุมเมือง ด่านวังเป็ด คลองเมม บ้านแยง-ทับยายเชียง ศรีโสภณ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts