ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 16

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 16

 


วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 16/2564 โดยมีนพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องโดยได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 16/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และร่วมประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts