เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความพิการในพื้นที่ จชต. ให้ได้รับการดูแลในทุกด้านอย่างเหมาะสม

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความพิการในพื้นที่ จชต. ให้ได้รับการดูแลในทุกด้านอย่างเหมาะสม

 

วันนี้ 12 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของ น.ส.พาอีซะ หะยีมะลี เป็นมารดาของ ด.ญ.นูรฟาติน เฮงลอโอ๊ะ อายุ 7 ปี ด.ช.ฮารง เฮงลอโอ๊ะ อายุ 9 ปี และด.ญ.ลาตีฟะห์ เฮงลอโอ๊ะ อายุ 13 ปี ซึ่งเป็น 3 พี่น้องในครอบครัวเดียวกันที่ได้ประสบกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง บริเวณเอวลงไปและมีความพิการด้านการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 185 หมู่ที่ 5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ปัจจุบันน้องๆ ทั้ง 3 คน มีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง แต่ด้วยร่างกายที่มีความพิการ จึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้ปกครองต้องนั่งอุ้มหรือดูแลตลอดเวลา แต่ยังสามารถสื่อสารและพูดคุยได้ปกติ

โดยทางเด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด” จากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการทางสมอง โดยทาง ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม สถาบันทางวิชาการ และสถานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มนำนวัตกรรมอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการทางร่างกาย ทางสมองและเด็กพิการซ้ำซ้อนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้นรวมถึงให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลมีเวลาในการประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไป


ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนประชาชนที่เป็นกลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งที่ผ่านมาทางอำเภอรามันได้ลงพื้นที่ดูแลเป็นประจำอยู่แล้ว เพราะมีประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 และอีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง เป็นกลุ่มที่กำลังลำบากที่จะต้องเร่งช่วยเหลือทันที โดยเฉพาะที่ได้มาเยี่ยมในครั้งนี้ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความพิการทางร่างกายทั้งหมด 3 คน หลังจากที่ลูกเกิดมาอย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อครบอายุ 1 ขวบ กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรง ไม่มีกำลังที่จะเดินได้อีก และล่าสุดตอนนี้ได้ลามมาถึงมารดาที่กำลังจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นเดียวกัน สมาชิกในครอบครัวได้ประสบกับปัญหาทั้งหมด ถือเป็นเคสที่น่าห่วงและต้องหาวิธีมาช่วยเหลือ “เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และตอนนี้ทางครอบครัวยังขาดรายได้ ไม่มีงานทำ ขาดรายได้เข้าสู่ครอบครัว แต่ยังมีทุกภาคส่วน อาทิ พม. และสาธารณสุข เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด และวันนี้ทาง ศอ.บต. ร่วมกับอำเภอรามันจึงได้มาสำรวจเพื่อจะได้รู้ว่าสามารถเติมเต็มครอบครัวดังกล่าวอย่างไรต่อไปในอนาคต


จากนั้นเวลา 12.00 น. คณะฯ จาก ศอ.บต. นำโดยนายดํารงค์ อินโท ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางสังคม ศอ.บต. ลงพื้นที่ต่อไปยังบ้านเลขที่ 77/6 หมู่ที่ 3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อเยี่ยมครอบครัวของ นายสุรียา มาเเยปีเเน บิดาของ ด.ช.ริดวาน มาเเยปีเเน อายุ 8 ปี มีความพิการซ้ำซ้อน (ประเภท 2,3,5,6) ซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับอุปกรณ์เป็นเก้าอี้สุขใจจาก ศอ.บต. จากเมื่อก่อนที่เด็กชายริดวานไม่สามารถลุกนั่งเองได้หลังได้รับความช่วยเหลือเป็นเก้าอี้สุขใจ ทำให้ปัจจุบันสามารถนั่งบนเก้าอี้และสามารถรับประทานอาหารเองได้ โดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่ช่วยเหลืออีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองครอบครัวต่างขอบคุณที่รัฐบาล โดย ศอ.บต. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และขอขอบคุณที่ได้มาเยี่ยมและได้นำชุดรายอสวยๆ มามอบให้เป็นของขวัญต้อนรับวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี ที่กำลังจะมาถึง ในวันพรุ่งนี้ และยังให้ขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวในครั้งนี้ด้วย

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/12พ.ค.64/086-2896806

Related posts