พิธีบวงสรวง ถวายดอกไม้ รำถวายพระพร และรำดาบ 9 ชุด กราบถวายองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีบวงสรวง ถวายดอกไม้ รำถวายพระพร และรำดาบ 9 ชุด กราบถวายองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิษณุโลก วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 แรม 11 ค่ำ เดือน 7 เวลา 07.00 น. กราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้า ปกหม่อม ในการบวงสรวงพระองค์ ในวันนี้ พระองค์ทรงปฏิหารให้ ข้าพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระอาทิตย์ทรงกลด สวยงดงามมาก ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชระ ข้าพระพุทธเจ้า นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ( คุณพี) และ (ท่านผอ.ประเสริฐ ) ผศ. สุพจน์ พฤกษะวัน ประธานทึ่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและประธานที่ปรึกษาสสทน. พล

พร้อมคณะได้ทำพิธีบวงสรวง ถวายดอกไม้ รำถวายพระพร และรำดาบ 9 ชุด กราบถวายองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ. บริเวรพระราชวังจันทร์ เพื่อขอให้พระองค์ช่วยส่งเสริมให้การทำงานเพื่อแผ่นดิน จงประสบความสำเร็จ ขอให้งานที่ทำมีความสำเร็จ ราบรื่น เพื่อให้ชุมชน สังคม จังหวัด และประเทศ มีความเจริญ ก้าวหน้า และพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts