อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เริ่ม Kick off วันแรก

อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เริ่ม Kick off วันแรก

 


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนทางแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” จองฉีดวัคซีนตามลำดับคิวไว้กับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

โดยวันนี้มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และกลุ่มผู้ที่มี 7 โรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 1,285 คน ซึ่งมีทั้งผู้ได้รับวัคซีน AstraZeneca และวัคซีน Sinovac โดยจะมีแพทย์และเภสัชเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ใดจะได้รับการฉีดยี่ห้อใด ซึ่งผู้ที่มาฉีดวัคซีนต่างมั่งใจว่าเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ซึ่งบรรยากาศการฉีดวัคซีนในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการจัดระบบการจราจร และการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการอย่างดี ส่วนผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวกหรือนั่งรถเข็นมาก็จะมีลิฟท์สำหรับยกรถเข็นขึ้นไปทางลาดชันด้านบนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการจัดทำให้พร้อมและพาไปยังจุด ONE STOP SARVICE พร้อมทั้งติดตั้งราวกั้นทางเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลสนามฯ และเต้นท์สำหรับไว้ให้ผู้ที่มารอรับการฉีดวัคซีนได้นั่งพักผ่อน โดยมีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางมารับการฉีดวัคซีน.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts