กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค และบริโภค

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค และบริโภค

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.-7 มิ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลของหน่วยฯ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายนักพัฒนา ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านแม่นิล ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาภูเขา ระยะทางวางท่อ 3,190 ม. พร้อมถังปรับแรงดัน และถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค และบริโภค ตลอดทั้งปี ได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

ผลการดำเนินงาน..แล้วเสร็จ 100% มีราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 201 ครัวเรือน 305 คน

ณ ระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 6 บ้านแม่นิล ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก## จ่าสิบเอกอนุชาติ. จันทร์จ๋อย.
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33. สำนักงานพัฒนาภาค3
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย


/ภาพ/ข่าว/
##นางสาวทัศนา บัวคำ
เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูไท/ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย/รายงานข่าว

Related posts