สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวทองพาขวัญ ทรัพย์เริงสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ณ ห้องประชุม กอ.รมน. ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผ่าน VTC ระบบ Zoom โดยมีท่านแม่ทัพภาคที่ 3 /ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานการประชุมฯ

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts