สตูล ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์ “นักรบชุดขาว” เดินทางไปช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม (มีคลิป)

สตูล ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์ “นักรบชุดขาว” เดินทางไปช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล และบุคลากรโรงพยาบาลสตูล ร่วมส่งกำลังใจแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสตูลเพื่อไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 7-22 มิถุนายน 2564 เพื่อร่วมสู้ศึกโควิด-19 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ ทั้ง 7 คน ของ โรงพยาบาลสตูลที่เดินทางไปในครั้งนี้ เป็นแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสตูลที่มีประสบการณ์การทำงานและเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากร โรงพยาบาลสนามบุษราคัมฯ ได้เป็นอย่างดี


หลังจากนั้น นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมคณะ ได้ลงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลสตูล โดยในวันนี้โรงพยาบาลสตูลให้บริการฉีดวัคซีนโควิ-19 กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ที่จองการฉีดวัคซีนผ่านแอพพลิเคชันและไลน์หมอพร้อม ผู้ว่าราชการสตูล กล่าวว่า สำหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการนัดหมายให้ฉีด อย่าได้เป็นกังวลใจ วัคซีนเข้ามาลำดับต่อไปท่านจะได้รับแจ้งผ่านทางอำเภอ และอสม. นัดวันมาฉีดลำดับต่อไป สำหรับจังหวัดสตูลได้รับวัคซีนจำนวนน้อยเช่นเดียวกับหลายจังหวัดที่ไม่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 มากมาย โดยรัฐบาลจะเน้นในจุดที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างจะจัดสรรวัคซีนลงไปจำนวนมากกว่าในพื้นที่อื่นๆ เพราะฉะนั้นจังหวัดสตูลจะได้รับวัคซีนไม่มากนักขอให้พี่น้องประชาชนอย่าวิตกกังวล วัคซีนจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆ และจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts