กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ สนับสนุน มณฆลทหารบกที่ 310 พื้นที่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ สนับสนุน มณฆลทหารบกที่ 310 พื้นที่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 บก.ทท. (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.33 สนภ.3 นทพ.) ให้การต้อนรับ พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ ตรวจการ ดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ มีพื้นที่ขนาด 864 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (6.00 x 70.30 ม.) เพื่อใช้เป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีสวนสนาม,
…ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จ 100 % โดยการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานงานช่างของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)
ณ ค่ายวชิรปราการ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

## จ่าสิบเอกอนุชาติ. จันทร์จ๋อย.
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
/ภาพ/ข่าว/
##นางสาวทัศนา บัวคำ
เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูไท/ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย/รายงานข่าว

Related posts