อบจ.พิษณุโลก ร่วมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกรใน อ.พรหมพิราม ให้แบ่งปันน้ำใส่นาข้าวอย่างทั่วถึง

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกรใน อ.พรหมพิราม ให้แบ่งปันน้ำใส่นาข้าวอย่างทั่วถึง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ไปร่วมสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม ที่มาร่วมรับฟังคำชี้แจงกว่า 400 คน ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดห้วยดั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักชลประทานที่ 3 หลังจากมีการประสานงานกับผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3

ซึ่งได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ปากคลอง C2 และเครื่องสูบน้ำอีกกว่า 10 เครื่อง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลพรหมพิราม และหมู่ที่ 9 บ้านคลองวังมะขาม ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม เพื่อผันน้ำไปให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำได้มีน้ำไว้หล่อเลี้ยงนาข้าวที่เพาะปลูกไว้รอบแรก ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับชาวนาในเรื่องรอบเวรการสูบน้ำ การแบ่งปันน้ำให้ทั่วถึงในพื้นที่และให้เกษตรกรมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันให้มีน้ำสามารถแช่ต้นข้าวได้ รวมทั้งได้ประสานขอเครื่องสูบน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพลให้กับพื้นที่ตำบลหนองแขม อีก 3 เครื่อง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการทำหนังสือประสานงาน พร้อมกันนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้กับเกษตรกรได้รับทราบอีกด้วย ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรเป็นอย่างมาก.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts