จังหวัดสุโขทัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ประจำปี ๒๕๖๔ 

จังหวัดสุโขทัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ประจำปี ๒๕๖๔

จังหวัดสุโขทัย วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมด้วย นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ,นางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม


ในการนี้ นางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวปริณดา สิงห์ลอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนายวิษณุพงศ์ สุจารีย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางสาวเกสรา บุญชัยเรืองขจร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


โดยจังหวัดสุโขทัยนำเสนอผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้ามัดย้อมสะเลียม จากชุมชนคุณธรรมหัตกรรมเทพพนม(วัดทุ่งเสลี่ยม) และเครื่องเงิน จากชุมชนคุณธรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) มีผู้ประกอบการทั้ง ๒ ชุมชน ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Related posts