ศรีสะเกษ ครู ร.ร.บ้านตูมสู้ภัยโควิด-19 นั่งรถ จยย.พ่วงข้างนำใบงานไปแจกให้นักเรียนถึงบ้าน (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ครู ร.ร.บ้านตูมสู้ภัยโควิด-19 นั่งรถ จยย.พ่วงข้างนำใบงานไปแจกให้นักเรียนถึงบ้าน ขอใช้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเป็นสถานที่รับ-ส่ง เอกสาร ใบงาน และขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในภาคเช้า (06.00น. และเย็น (18.00น) ขณะที่ น.ร.ครูติดเชื้อโควิด-19 แล้ว รวมจำนวน 12 คน

 

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.บ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็น ร.ร.ที่ตั้งอยู่ในเขต ต.ตูม เป็นตำบลเดียวของ จ.ศรีสะเกษ ที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่มีประชาชนติดเชื้อโควิด-19มากที่สุดของ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 94 คน ซึ่งมีนักเรียนติดเชื้อ 12 คน ครูติดเชื้อ 1 คน และล่าสุด อ.ศรีรัตนะแจ้งว่า พบเชื้อผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัดอีก จำนวน 2 คน ทำให้ ร.ร.ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ดังนั้น นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านตูม พร้อมด้วย รอง ผอ.ร.ร. ทั้ง 3 คนคือ นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ นางกมลลักษณ์ บุรินทร์ และนายสมัคร เขียวนิล จึงได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูใน ร.ร. ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า ให้ ร.ร.ใช้วิธีการเรียนแบบ on hand คือ การนำใบงานไปแจกให้ น.ร. โดยคณะครูจะพากันนั่นรถ จยย.พ่วงข้าง นำเอาใบงานไปส่งมอบให้กับเด็ก น.ร. ซึ่งวิธีนี้ สพฐ.กำหนดให้การเรียนแบบ on hand จะต้องส่งใบงานจนถึงบ้านนักเรียน แต่ครูไม่สามารถเข้าไปในชุมชน เพื่อส่งใบงานให้กับนักเรียนได้ทุกครอบครัว เนื่องจากบางครอบครัวยังคงเป็นครอบครัวที่ต้องกักตัว บางครอบครัวเป็นครอบครัวผู้ได้รับเชื้อโควิด – 19 มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครู และในขณะนี้มีครูที่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 14 คน จากจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 63 คน ที่เหลือได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.64

นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านตูม กล่าวว่า ในการประชุมจึงตกผลึกออกมาเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand บนพื้นฐานที่จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อครูได้รับการฉีดวัคซีน จึงจะให้ลงปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ออกเป็น10 ทีม ตามนักเรียนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้ครูผู้ออกปฏิบัติหน้าที่ หมู่บ้านละ 4-5 คน ได้ประชุมครูเพื่อเตรียมการ /ส่งต้นฉบับใบงานแต่ละชั้น/ส่งข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนแต่ละหมู่แยกรายชั้นเรียน สำเนาเอกสาร ใบงานแต่ละชั้น/ออกประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอใช้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเป็นสถานที่รับ-ส่ง เอกสาร ใบงาน และขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในภาคเช้า (06.00น. และเย็น (18.00น) จัดเอกสารลงตะกร้า ใน1 หมู่บ้านจะมี12 ตระกร้า ตามจำนวนชั้นเรียนของ น.ร.

นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านตูม กล่าวต่อไปว่า จากนั้น ตนและคณะครูได้ออกไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอใช้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเป็นสถานที่รับ-ส่ง เอกสาร ใบงาน และขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในภาคเช้า (06.00น. และเย็น (18.00น) ให้ครูนำเอกสารใบงานไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจกให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครองที่มารับแทน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับรับและส่งเอกสารประกอบการเรียน ทาง ร.ร.ได้กำหนดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand เบื้องต้นไว้ที่ 2 สัปดาห์คือ วันที่ 14 – 26 มิถุนายน 64 ทั้งนี้ต้องประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับการตัดสินใจทุกระยะ โดยสัปดาห์ที่ 1 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และรับกลับในเช้าวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เพื่อนำมามอบให้ครูประจำวิชาจะได้ทำการ วัดผล และประเมินผลและสัปดาห์ที่ 2 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และรับกลับในเช้าวันที่ 26มิถุนายน 2564 เพื่อนำมามอบให้ครูประจำวิชาจะได้ วัดผล และประเมินผลต่อไป ซึ่งวิธีนี้แม้ว่าตำบลตูมจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนัก แต่ก็ทำให้การจัดการสอนของ ร.ร.บ้านตูม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย น.ร.สามารถที่จะเรียนหนังสือได้ตามปกติแม้ว่าจะต้องเรียนหนังสือที่บ้านของตนเองก็ตาม และสามารถส่งใบงานให้กับครูประจำวิชาได้ตามกำหนดอีกด้วย/////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts