กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สร้างฝายชะลอน้ำและทำแปลงนาแบบขั้นบันได สนับสนุนภารกิจ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ” อ.แม่ระมาด จ.ตาก

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สร้างฝายชะลอน้ำและทำแปลงนาแบบขั้นบันได สนับสนุนภารกิจ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ” อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 16 – 18 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ นาย บัญประชา ทองโชติ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และ ฉก.ทพ.35 เร่งสำรวจพื้นที่ และสร้างฝายชะลอน้ำ ,ทำแปลงนาเกษตรผสมผสาน (แบบขั้นบันได) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตามโครงการ “พัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ” ประจำปีงบประมาณ 2564

..เพื่อเป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ และเป็นแหล่งอาหาร ให้กับสมาชิกและนำผลผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ของโครงการฯ ต่อไป

ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

Related posts