อบจ.พิษณุโลก ตรวจสอบตู้ดับเพลิงเคมีพร้อมอุปกรณ์สถานที่ราชการในสังกัดให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบจ.พิษณุโลก ตรวจสอบตู้ดับเพลิงเคมีพร้อมอุปกรณ์สถานที่ราชการในสังกัดให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ จ่าเอกนิคม ม่วงสวน เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบตู้ดับเพลิงเคมีพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอัคคีภัยตามสถานที่ราชการต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โดยในปีนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบระหว่างวันที่ 12-19 กรกฎาคม 2564 เพื่อตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีพร้อมอุปกรณ์ขนาดความจุ 300 ปอนด์ ตามสถานที่ราชการต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 16 แห่ง รวม 30 ชุด เพื่อตรวจสอบตู้ดับเพลิงเคมีพร้อมอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานหากเกิดอัคคีภัยจะได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts