พิธีมอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยให้กับผู้กักตนเองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

พิธีมอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยให้กับผู้กักตนเองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยให้กับผู้กักตนเองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ร้องขอความช่วยผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย โดยมีนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายธราดล อภิจารี ปลัดอาวุโสอำเภอบางระกำ/ผู้แทนนายอำเภอบางระกำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
โดยชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยนี้จะมอบให้กับครอบครัวที่มีผู้กักตนเองในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก (92 ครอบครัว 423 ราย) และอำเภอบางระกำ (72 ครอบครัว 352 ราย) รวมผู้กักตัวทั้งสิ้น 164 ครอบครัว 775 ราย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts