พิษณุโลก นอภ.เมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

พิษณุโลก นอภ.เมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

 


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก
โดยโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้ ผู้ค้าขายสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาขายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง เป็นการนำสินค้าจากผู้ผลิตมาสู่ผู้บริโภคโดยตรง

โดยมีสินค้าทางการเกษตรที่มาขาย อาทิเช่น ข้าวสารปลอดภัยไร้สารพิษ กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านปากพิงตะวันตก กลุ่มพืชผักแปลงใหญ่ปลอดภัยตำบลบึงพระ กลุ่มแม่บ้านเกษตรพลายชุมพล เกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมตำบลท่าโพธิ์ ผลิตผลทางการเกษตรตำบลสมอแข ตำบลจอมทอง กลุ่มผลไม้บ้านรักไท

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts