สุโขทัยเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (6 สิงหาคม 2564) เวลา 16.30 น. ที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation อาคารโรงแรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation ของจังหวัดสุโขทัย และตรวจความพร้อมของศูนย์แยกกักตัว ฯ ก่อนที่จะนำผู้ป่วยโควิด – 19 เข้ามาพัก

ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation อาคารโรงแรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย เป็นอาคาร 3 ชั้น แยกเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทดี การเดินทางสะดวก มีสถานที่จอดรถ และอยู่ห่างไกลชุมชน สามารถรองรับผู้ป่วยสีเขียวได้ จำนวน 90 เตียง นอกจากนนี้ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation รวมกว่า 50 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยสีเขียวได้ 1,000 กว่าคนด้วยกัน

Related posts