จังหวัดสุโขทัย-ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โภชฌังคปริตร 108 จบ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564

จังหวัดสุโขทัย-ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โภชฌังคปริตร 108 จบ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันนี้ (11 สิงหาคม 2564) เวลา 17.00 น. ณ วัดบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำส่วนราชการ และประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โภชฌังคปริตร 108 จบ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำกล่าวถวายผ้าไตร  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร ถวายแด่พระมหาวรานนท์ อนาวิโล ป.ธ.๕ เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่สุขเกษม ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์โภชฌังคปริตร 108 จบ เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ในการนี้ นางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายจตุรภัทร อิ่มเพ็ง ผู้อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรม เข้าร่วมประกอบพิธีดังกล่าว

 

 

Related posts