การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก

 


วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก” ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-


ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือน ในช่วงวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแรง “โกนเซิน” (CONSON) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประมาณวันที่ 13 กันยายน 2564 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และตาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในระยะนี้ไว้ด้วย


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังและ น้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก เนื่องจากน้ำป่าได้ไหลเข้าท่วมบริเวณบ้านแพะ ตำบลไม้งาม ซึ่งติดกับทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถนนสายหลัก จากจังหวัดตากไปยังจังหวัดลำปาง อีกทั้ง น้ำยังไหลเข้าท่วมตั้งแต่บริเวณสี่แยกถนนศาลากลางจังหวัดตาก ไปยังถนนหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่น้ำท่วมหนักที่สุด คือ บริเวณหน้าโรงเรียนผดุงปัญญา และชุมชนบ้านแพะ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง โดยมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 60 – 80 เซนติเมตร


ในการนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 ประกอบด้วย ชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 และหน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ได้เข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าว แก่ประชาชนในพื้นที่โดยทันที รายละเอียดดังนี้
1. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
1.1 การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากบ้านพักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่ติดอยู่ตามบ้านเรือน โดยบูรณาการยุทโธปกรณ์ทางทหารอย่างเต็มขีดความสามารถ เช่น รถยนต์บรรทุก, เรือยางและยุทโธปกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่บ้านแพะ ตำบลไม้งาม, บ้านเขาคันทอง และบ้านคลองสัก ตำบลน้ำรึม


1.2 การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำท่วม ในพื้นที่บ้านแพะ ตำบลไม้งาม, บ้านเขาคันทอง และบ้านคลองสัก ตำบลน้ำรึม
1.3 การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และนำรถที่เสียอยู่บนท้องถนนออกจากบริเวณเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ฝั่งขาลงใต้ บริเวณหน้าโรงเรียนผดุงปัญญา ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก และเส้นทางหลวงหมายเลข 12 ตาก – สุโขทัย บริเวณตำบลน้ำรึม
1.4 การจัดกำลังพล พร้อมกระสอบทราย จำนวน 500 ใบ ในการสร้างแนวกั้นน้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตาก
2. การบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่


2.1 การจัดรถครัวสนามของหน่วยทหาร เพื่อประกอบอาหารสุกใหม่ มอบให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านแพะ ตำบลไม้งาม จำนวน 200 กล่อง
2.2 จัดกำลังพลมอบอาหารกล่อง, ถุงยังชีพ และเครื่องดื่ม แก่ประชาชนในที่พื้นที่บ้านแพะ ตำบลไม้งาม
ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงตามลำดับ ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 และหน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่ 14 ยังคงเฝ้าระวังและมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts