แกนนำ/ผู้ดำเนินรายการ”บินหลาหาข่าว”ชุมรัง ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินรายการ หลังจากชะงักเพราะโควิด19 ประธานคนใหม่ย้ำพร้อมก้าวเดินร่วมกับคณะทำงานและสื่อสารถึงชุมชน ทำหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารสถานีรับทราบในการขับเคลื่อนต่อไป

แกนนำ/ผู้ดำเนินรายการ”บินหลาหาข่าว”ชุมรัง ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินรายการ หลังจากชะงักเพราะโควิด19 ประธานคนใหม่ย้ำพร้อมก้าวเดินร่วมกับคณะทำงานและสื่อสารถึงชุมชน ทำหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารสถานีรับทราบในการขับเคลื่อนต่อไป

 

เมื่อวาน (12 กันยา 64) ณ ตลาดชุมทางนาหม่อม ถ.สายเอเชีย ต.ทุ่งฆ้อ อ.นาหม่อม จ.สงขลา แกนนำและผู้ดำเนิน #รายการบินหลาหาข่าว สวท.สงขลา ได้นัดพบชุมรังขึ้นหลังจากที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา ได้งดรายการไปตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา โดยมีผู้เข้าร่วม 17 คน/รูป

การชุมรังครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนถึงการดำเนินรายการที่ต้องหยุดชะงักระยะหนึ่ง เพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยสถานีอ้างถึงความจำเป็นในการปกป้องสถานี พร้อมกันนั้นก็มีการเลือกประธานชมรมฯ ร่วมกันรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง ในการดำเนินรายการให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป ร่วมกันขับเคลื่อนรายการที่ที่ดำเนินมากว่า 20 ปีให้ก้าวต่อไป

พระครูสิริญาณวิมล เจ้าอาวาสวัดเกาะบก ในฐานะผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดต้อนรับสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการร่วมชุมรัง รายการ”บินหลาหาข่าว”ได้หยุดชะงักไปกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ประกอบกับครูไพทูรย์ ศิริรักษ์ ประธานคนเก่าได้เสียชีวิตไปทำให้ตำแหน่งประธานชมรมฯ ได้ว่างลง การชุมรังครั้งนี้จึงมีการเลือกประธานแทนคนเก่าที่เสียชีวิต เมื่อได้ข้อสรุปจะทำหนังสือแจ้งไปยังสถานีต่อไป

อาจารย์สุชาติ ณ สงขลา ประธานที่ปรึกษาชมรม”บินหลาหาข่าว”กล่าวว่า ตนเองได้ห่างไกลกันไปยาวนานพอสมควร เพราะมีภารกิจงานประจำก็เลยไม่ได้ฟัง ประจวบเหมาะกับช่วงโควิด-19 ทำให้ห่างไกลกันมากยิ่งขึ้น แต่ความในใจแล้วยังคิดถึงรายการ ยังคิดถึงพี่น้องชาบินหลาทุกคน ใจยังเต็มร้อยกับบินหลา

“ผู้บริหารสถานีแตกต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัย บางท่านให้กับสนับสนุน เพราะเขาถือว่าได้ประโยชน์ได้ชื่อเสียง ผู้ฟังชื่นชมที่เปิดโอกาสให้คนนอกเข้าไปดำเนินรายการ พร้อมกับมีการนำเสนอข่าวบ้านบ้านให้รับฟัง เช่น ข่าวงานศพ ข่าวในหมู่บ้าน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่กว้างขวาง”อาจารย์สุชาติกล่าวพร้อมกับย้ำว่า

“ประการสำคัญรายการของเราไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ละวันแต่ละคนก็มีเทคนิคมีเรื่องราวสาระความรู้แตกต่างกันออกไปทั้ง 7 วัน สาระการประชุมครั้งนี้นอกจากการเลือกประธานแล้วคือการทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้บริหารสถานี เพื่อสอบถามในเรื่องต่างๆ และต้องขอขอบคุณน้องยินดี ผู้ประสานงานและทุกคนที่เข้าร่วม”

สำหรับบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนมีความสุขที่ได้พบปะกัน มีการเปิดโอกาสให้ผู้ดำเนินรายการทุกคนได้ร่วมพูดและข้อเสนอแนะ โดยทุกคนมุ่งเน้นให้รายการคงอยู่ก้าวต่อไป เพราะก่อประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง แม้ว่าโลกยุคโซเซียลจะก้าวหน้า แต่กลุ่มคนบ้านบ้านก็ยังรับฟังผ่านวิทยุเป็นส่วนใหญ่

สำหรับประเด็นการเลือกประธานนั้น #พระครูสิริญาณวิมล ได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ คือต้องเป็นบุคคลที่ร่วมแรงร่วมใจมากับบินหลายาวนาน เข้าใจวิถีและธรรมชาติของชาวบินหลาเป็นอย่างดี เป็นผู้ดำเนินรายการอยู่แล้ว มีช่องทางในการประสานงานกับผู้บริหารสถานี ผู้ดำเนินรายการ และผู้ฟังได้อย่างดี


“เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เคยประสบความสำเร็จในการบริหารงานราชการของภาครัฐ มีวิถีชีวิตที่ดีงาม มีเกียรติ มีชื่อเสียงในสังคม รวมถึงมีจิตอาสาเป็นสำคัญ โดยเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน”

หลังจากนั้นที่ประชุมได้เสนออาจารย์อรัญ คงนวลใย อดีตผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ และผู้ดำเนินรายการ”บินหลาหาข่าว”อยู่แล้ว เพื่อดำรงตำแหน่งประธานชมรมบินหลาหาข่าวคนใหม่ โดยที่ประชุมทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ

#อรัญคงนวลใย กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มี่มติและเป็นไปตามกรอบที่ท่านพระครูสิริญานวิมลได้กำหนดคุณสมบัติขึ้นมา ซึ่งคนเองคงไม่กล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้หากมีครูไพทูรย์ยังมีชีวิตอยู่ แต่บทบทภารกิจและความมุ่งมั่นที่ทุกคนช่วยกันทำที่มี่ครูไพทูรย์ เป็นประธาน ได้ปฏิบัติงานมาอย่างสุดยอด ซึ่งหาได้อยากยิ่ง

“แต่โดยฉันทานุมัติที่มีพระครูสิริ อาจารย์สุชาติ และทุกคน ผมไม่อาจปฏิเสธได้จะต้องทำให้ดีที่สุด ที่ทุกคนคาดหวังทั้งผู้ที่เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วมประชุมและสาธารณชน เพื่อจะให้มีการสืบสานต่อไป ผมเองจะขอทำหน้าที่นี้ โดยมีแบบอย่างของพระครูสิริ ที่มีอุดมการณ์และพลังทางสื่อ ที่ต้องการให้คนสงขลาได้เข้าถึงโอกาสและสิทธิของตัวเองโดยผ่านสื่อ”

ประธานคนใหม่กล่าวว่า ตนเองมีความศรัทธาในเรื่องของสื่อ โดยเฉพาะอาจารย์สุชาติ ณ สงขลา ที่ได้พยายามผลักดันและให้กำลังใจมาตลอด ในขณะเดียวกันน้องยินดี ตรีรัญเพชร บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ มีความสามารถ มีทักษะ มีจิตวิญญาณและความมุ่งมั่น ซึ่งน่าจะเป็นกาวใจในฐานะที่เป็นคนในอยู่แล้ว

“ขอให้ทุกคนได้ให้กำลังใจต่อกัน ตัวผมเองอาจมีเวลาเพิ่มขึ้นบ้างคงไม่มีปัญหา แต่ ณ วันนี้เพื่อให้รายการ”บินหลาหาข่าว”ได้มีการสืบสานที่ทุกคนมองเห็น ผมก็ขอทำหน้าที่ประธานชมรม”บินหลาหาข่าว”ด้วยความยินดีและความเต็มใจครับผม”ประธานคนใหม่กล่าวสรุป

“รายการบินหลาหาข่าว” รายการวิทยุเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เวลา 05.00-07.00 (อดีต) ปัจจุบัน 05.00-06.00 น. รายการแหลงใต้ สาระบ้านบ้านเพื่อชุมชน ก่อตั้งเมื่อปี 2540 ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินรายการ เป็นรายการที่ดำเนินเกือบ 25 ปี

 

Photo : Report : #KasemLimaphan #สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย #บินหลาหาข่าว

Related posts