นายอำเภอสวรรคโลกและทีมงาน ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัย

นายอำเภอสวรรคโลกและทีมงาน ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัย

 

24 ก.ย 2564 เมื่อเวลา 14.30 น นายอำเภอสวรรคโลกและทีมงานสภากาชาดร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายกำธร สิงห์ทอง ได้ออกมาตรวจเยี่ยมประชาชนที่ถูกน้ำท่วมบ้านของชาวบ้านตำบลคลองยางหมู่ที่ 1ที่ประสบอุทกภัย และได้มาแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจำนวน 2 รายได้แก่รายที่ (1 )นายสมบูรณ์ ชาตะรูป (2) นางบุญมี ทองดี

Related posts