อบจ.พิษณุโลก ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย 4 ครัวเรือน ในพื้นที่ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย 4 ครัวเรือน ในพื้นที่ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายจรวย ดีแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น โดยผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง 4 ครัวเรือนประกอบด้วย 1.ร้อยโทสน เนียมหอม บ้านเลขที่ 24/2 หมูที่ 4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 2.นางบำรุง จันทรา บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับความเสียบางส่วน 3.นางอ๊อย คงสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับความเสียบางส่วน 4.นายไพศาล คงสวัสดิ์ บ้านพักอยู่ระหว่างการก่อสร้างและดำเนินการขอบ้านเลขที่อยู่ ได้รับความเสียบางส่วน พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ครอบครัวของผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts