พิษณุโลก จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิษณุโลก จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


เมื่อ 12 ต.ค. 64 เวลา 1330 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อให้มีความสะอาดและสวยงามเป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของ กพ. และบุคคลทั่วไป หลังจากนั้นเวลา 1430 ได้เดินทางไปมอบตะกร้าปันสุข (ข้าวสาร/อาหารแห้ง),แพมเพิส และรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ พื้นที่ ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts