พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.

ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้
1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2. นำกำลังพลของหน่วย ฯ จัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

โดยมี… นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นอภ. แม่สอด เป็นประธาน และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ

ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

Related posts