จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของหน่วยฯ นำ รยบ.บรรทุกน้ำ พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ทำความสะอาด บริเวณวัดแม่ตาว ต.แม่ตาว อ.แม่สอด

จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของหน่วยฯ นำ รยบ.บรรทุกน้ำ พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ทำความสะอาด บริเวณวัดแม่ตาว ต.แม่ตาว อ.แม่สอด

 

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ./จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 รหัส 2A-151

จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของหน่วยฯ นำ รยบ.บรรทุกน้ำ พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ทำความสะอาด บริเวณวัดแม่ตาว ต.แม่ตาว อ.แม่สอด เพื่อเตรียมสถานที่ สำหรับเป็นสนามสอบ “การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564” โดย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่โดยรอบ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม กิจกรรมทางศาสนา และที่พักของพระสงฆ์

โดยมี … นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นอภ.แม่สอด เป็นประธานฯ และ พ.อ. ณรงค์ชัย เจริญชัย ผบ.ฉก.ร.14 พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ กำนัน ต.แม่ตาว ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่ และชาวบ้านจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมฯ

ณ วัดแม่ตาว ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 

Related posts