แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มอบเครื่องอบใบยาและเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจร

แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มอบเครื่องอบใบยาและเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจร

 


วันที่ 19 ตุลาคม 2564 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เดินทางไปมอบเครื่องอบใบยาและเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจร ณ วัดบึงบึงเฒ่า ต.หนองโสน อ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย กองทัพภาคที่ 3/ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมมือกับชาวพิจิตร ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเอง

ซึ่งในช่วงนี้เป็นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกที่ 4 ซึ่งมีผู้ป่วยสีเขียวจำนวนมาก จำเป็นต้องเข้ากักตัวในศูนย์พักคอยชุมชนโดยไม่มีการให้ยา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงมีแนวความคิดที่จะให้ชุมชนสามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันในเรื่องยาสมุนไพรไทย จึงได้นำเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตยาฟ้าทะลายโจรถวายให้วัดบึงเฒ่า โดยเจ้าอาวาสวัดบึงเฒ่าได้เป็นตัวแทนในการนำประชาชนมาร่วมกันผลิตยาฟ้าทะลายโจร
เพื่อแจกจ่ายไปยังชุมชนต่างๆ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

ปรีชา นุตจรัส รายงานพิษณุโลก

Related posts