กกต.จ.สุโขทัย จัดกิจกรรม “บิ๊กเดย์” รณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม “บิ๊กเดย์” รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้

 

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บิ๊กเดย์” (BIG DAY) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส ในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีรายชื่ออยู่ พร้อมสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้จัดการแสดง ลิเก “รวมพลคนรักสิทธิ” เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมจัดขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และขบวนรถประชาสัมพันธ์ ไปตามสถานที่ต่างๆ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ แบ่งเป็น บัตรสีน้ำเงิน เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรสีแดง เลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หากไม่ต้องการเลือกผู้ใด ให้กาเครื่องหมาย กากบาท (X) ในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด

สำหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย รวมจำนวน 69 แห่ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,558 คน และผู้สมัครรับเลือกั้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 151 คน โดยตั้งเป้าหมายมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ทัศนา บัวคำ /จ.สุโขทัย รายงาน

Related posts