ศอ.บต. นำวิทยากรให้ความรู้ เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ศอ.บต. นำวิทยากรให้ความรู้ เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2564) ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ โดย ศอ.บต. ดำเนินการคัดเลือกชาวไทยมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งในปีนี้จะเดินทางภายในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2564 นี้

ทั้งนี้ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ พร้อมรับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ในรูปแบบ ATK และรูปแบบ RT-PCR โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากจังหวัดยะลามาให้บริการ ซึ่งมีผู้แสวงบุญในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรม โดยมี ดร.อับดุลเลาะ อาบูบากา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายแพทย์มูฮำหมาด ละใบจิ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่จะไปแสวงบุญได้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และทราบขั้นตอน วิธีการต่างๆ ในการประกอบพิธีอุมเราะห์ เช่น การเตรียมความพร้อมในการเดินทาง การดูแลสุขภาพทั้งก่อนเดินทางและระหว่างการแสวงบุญ ขั้นตอนการประกอบพิธีอุมเราะห์ และการใช้ชีวิตภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในรูปแบบ new normal เป็นต้น

 

มูกะตา/ยะลา/

Related posts